Dodacie podmienky

Po potvrdení Vašej objednávky bude objednaný tovar expedovaný prepravnou spoločnosťou zo skladu, podľa údajov v popise produktu:

  • 1) do 24 hodín od uskutočnenia objednávky 
  • 2) alebo do 2-3 dní od uskutočnenia objednávky

Dopravu zabezpečuje špecializovaná dopravná spoločnosť TOPTRANS

  • Cena dopravy pre batérie do 25€ (malé batérie) platba prevodom - 4,50 € (každý kus)
  • Cena dopravy pre batérie do 25€ (malé batérie) platba dobierkou - 5,50 € (každý kus)
  •  
  • Cena dopravy pre batérie do 100€ (menšie batérie) platba prevodom - 6,80 € (každý kus)
  • Cena dopravy pre batérie do 100€ (menšie batérie) platba dobierkou - 7,80 € (každý kus)
  •  
  • Cena dopravy pre batérie nad 100€ (väčšie batérie) platba prevodom - 12,98 € (každý kus)
  • Cena dopravy pre batérie nad 100€ (väčšie batérie) platba dobierkou - 13,98 € (každý kus)

Autobatérie nie je možné posielať poštou.

Miestom dodania tovaru je miesto uvedené v akceptácii objednávky predávajúcim.

Kupujúci je povinný prevziať tovar v mieste, ktoré je uvedené v objednávke kupujúceho predávajúcim. 
Kupujúci je povinný skontrolovať dodaný tovar hneď po doručení. V prípade, že kupujúci zistí, že tovar je mechanicky poškodený, musí túto skutočnosť oznámiť dopravcovi a za jeho prítomnosti skontrolovať stav tovaru. 
V prípade zistenia poškodenia tovaru kupujúci vyhotový záznam o poškodení tovaru, ktorého správnosť potvrdí dopravca.
Na základe tohto záznamu doručeného predávajúcemu, následne predávajúci po dohode s kupujúcim mu zabezpečí zaslanie nového tovaru. 

Po prevzatí nepoškodeného tovaru kupujúci zaplatí sumu uvedenú na faktúre pracovníkovi prepravnej spoločnosti.
Pracovnik prepravnej spoločnosti odovzdá kupujúcemu doklad o zaplatení tovaru.

Vlastnícke právo na tovar vzniká kupujúcemu po zaplatení celej sumy na faktúre.