Dodacie podmienky

Po potvrdení Vašej objednávky bude objednaný tovar expedovaný prepravnou spoločnosťou zo skladu, podľa údajov v popise produktu:

 • 1) do 24 hodín od uskutočnenia objednávky 
 • 2) alebo do 2-3 dní od uskutočnenia objednávky

Dopravu zabezpečuje špecializovaná dopravná spoločnosť TOPTRANS

 • Cena dopravy pre batérie do 25€ (malé batérie) platba prevodom - 4,50 € (každý kus)
 • Cena dopravy pre batérie do 25€ (malé batérie) platba dobierkou - 5,50 € (každý kus)
 •  
 • Cena dopravy pre batérie do 100€ (menšie batérie) platba prevodom - 6,80 € (každý kus)
 • Cena dopravy pre batérie do 100€ (menšie batérie) platba dobierkou - 7,80 € (každý kus)
 •  
 • Cena dopravy pre batérie nad 100€ (väčšie batérie) platba prevodom - 12,98 € (každý kus)
 • Cena dopravy pre batérie nad 100€ (väčšie batérie) platba dobierkou - 13,98 € (každý kus)

Autobatérie nie je možné posielať poštou.

Miestom dodania tovaru je miesto uvedené v akceptácii objednávky predávajúcim.

Kupujúci je povinný prevziať tovar v mieste, ktoré je uvedené v objednávke kupujúceho predávajúcim. 
Kupujúci je povinný skontrolovať dodaný tovar hneď po doručení. V prípade, že kupujúci zistí, že tovar je mechanicky poškodený, musí túto skutočnosť oznámiť dopravcovi a za jeho prítomnosti skontrolovať stav tovaru. 
V prípade zistenia poškodenia tovaru kupujúci vyhotový záznam o poškodení tovaru, ktorého správnosť potvrdí dopravca.
Na základe tohto záznamu doručeného predávajúcemu, následne predávajúci po dohode s kupujúcim mu zabezpečí zaslanie nového tovaru. 

Po prevzatí nepoškodeného tovaru kupujúci zaplatí sumu uvedenú na faktúre pracovníkovi prepravnej spoločnosti.
Pracovnik prepravnej spoločnosti odovzdá kupujúcemu doklad o zaplatení tovaru.

Vlastnícke právo na tovar vzniká kupujúcemu po zaplatení celej sumy na faktúre.

 1. Predávajúci je povinný do 30 dní od vzniku kúpnej zmluvy zaslať kupujúcemu tovar, ak sa nedohodli inak, alebo ak pri tovare nebola uvedená dlhšia dodacia lehota.
 2. Ak je tovar skladom, je expedovaný podľa kapacitných možností v čo najkratšom čase.
 3. Ak sa v objednávke nachádza viacero tovarov a služieb a časť z nich nie je skladom, informujeme o tom kupujúceho s možnosťami čiastočných dodávok.
 4. Spolu s tovarom je zákazníkovi zasielaná faktúra (daňový doklad), návod ako i ostatné dokumenty k tovaru alebo službe od výrobcu.
 5. Za miesto plnenia sa považuje miesto, do ktorého je tovar dodávaný.
 6. Predávajúci realizuje dopravu ku kupujúcemu prostredníctvom prepravnej spoločnosti TOPTRANS.